Hướng dẫn cài đặt thẻ BH điện tử VSSID

VssID - Bảo hiểm xã hội số là một ứng dụng thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành BHXH Việt Nam nhằm mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân tham gia giao dịch với cơ quan BHXH với các điểm nổi bật như: tra cứu các thông tin mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT, theo dõi quá trình tham gia BHXH-BHYT.

#Bổ_sung Hệ thống sẽ gửi tin nhắn chứa mật khẩu cho bạn qua số điện thoại đã đăng ký mà không cần thực hiện bước 4 bên dưới.